Home Kontakt ENG ALB

The AASF is supported by the EBRD and the Government of Albania

Eventi i investimit në Agrobiznes për klientët e Societe Generale Bank Albania

Ekspertët e AASF u ftuan si folës kryesor në një Event të Investitorëve të Agrobiznesit të organizuar nga Societe Generale Bank Albania më 20 Shtator 2017. Aktiviteti u ndoq nga 40 klientë të korporatave VIP të Societe Generale. Ekspertët e AASF-it ofruan një pasqyrë të opsioneve të financimit sipas ASAS, potencialisht të kombinuara me programe të tjera financimi si p.sh. objektet e ardhshme IPARD dhe programet e mbështetjes shtetërore. Një prezantim u përqendrua në pritjet bashkëkohore të konsumatorëve për cilësinë, paketimin, gjurmueshmërinë dhe karakteristikat e tjera kryesore të produkteve bujqësore. Përveç kësaj, u tregua historia e suksesit të Gjeorgjisë, e cila në vitet e fundit u bë prodhuesi i tretë më i madh në botë i lajthit dhe prodhuesi i verërave të shquara për tregun botëror.

Konferenca ASB "International Best Practice in Agribusiness"

Ekspertët e AASF morën pjesë si folës kryesor në konferencën "Praktika më e mirë ndërkombëtare në agrobiznes", e cila u zhvillua më 08 maj 2017 në hotel Plaza Tiranë. Veprimtaria u organizua nga programi EBRD për Biznesin e Vogla (ASB). Një prezantim ofroi në një pasqyrë të AASF, opsionet e financimit në dispozicion, institucionet financiare aktualisht pjesëmarrëse dhe struktura e projektit AASF. Prezantimi i dytë u fokusua në perspektivën ndërkombëtare në financimin e agrobiznesit, më saktësisht Perspektiva irlandeze. Ky prezantim theksoi zhvillimin dhe gjendjen bashkëkohore të financimit të agrobiznesit në Irlandë, dhe në veçanti ndikimin e anëtarësimit në BE në të.

Fasiliteti i Mbështetjes të Bujqësisë në Shqipëri merr pjesë në Agro-Panairin Më të Madh të Vitit

Qeveria Shqiptare dhe partnerët kryesorë të saj do të japin mbështetje financiare për investimet dhe sipërmarrjen në bujqësi me qëllim rritjen e produktivitetit, rritjen e rendimentit bujqësor, përmirësimin e cilësisë dhe jetesës së fermerëve.

Kryeministri Edi Rama, të mërkurën më 29 dhjetor 2017, vizitoi pavionet e panairit më të madh bujqësor "Shqipëria Punon Tokën", një ekspozitë mbarëkombëtare që u hap në Sheshin Nënë Tereza në Tiranë, si një bashkë-iniciativë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Dhomë së Tregtisë dhe Industrisë.

AASF ishte sigurisht e pranishme me një nga stendat më të rëndësishme dhe më aktive gjatë panairit. Hapësira e Fasilitetit të Mbështetjes së Bujqësisë në Shqipëri tërhoqi shumë interes jo vetëm nga fermerët dhe agro-përpunuesit, por edhe nga individë seriozisht të interesuar që planifikojnë të përfshihen dhe të investojnë në sipërmarrje bujqësore.

Stenda e AASF-së shërbeu si një qendër unike informacioni dhe mblodhi ekspertë të bankave dhe institucioneve financiare, të cilët kolektivisht ndanë njohuritë dhe përvojën e tyre në diskutime të hapura dhe të sinqerta rreth mundësive për të zhbllokuar potencialin e madh të bujqësisë shqiptare.

Pjesëmarrja e AASF në panairin bujqësor 'Shqipëria Punon Tokën' ishte pjesë e zbatimit të kornizës së financimit të zhvilluar nga BERZH në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë, e cila filloi aktivitetet e saj në 2016.

Qëllimi i këtij projekti është të motivojë institucionet financiare shqiptare për të mbështetur një sektor vital të ekonomisë shqiptare me potenciale gjerësisht të pashfrytëzuara - si bujqësia dhe agrobizneset.

Ministri i Bujqësisë, z. Niko Peleshi tha se viti 2018 do të jetë viti me financimin më të madh për bujqësinë.

Sipas Ministrit Peleshi, në pranverën e ardhshme do të nisë Programi IPARD me vlerë prej 93 milion euro.

"Ne kemi një skemë fantastike, e cila është Fondi i Garancisë, nëpërmjet të cilit Qeveria Shqiptare dhe BERZH marrin përsipër të mbulojnë riskun e investimeve në bujqësi", tha z. Peleshi.

Për Ministrin, bujqësia është kthyer nga një sektor shumë i vështirë, në një sektor të preferuar për investime dhe mbështetje.

Në një bisedë me sipërmarrësit vendas gjatë punimeve të Panairit, Kryeministri Edi Rama premtoi të rrisë mbështetjen e qeverisë për bujqësinë e vendit si një sektor kyç në ekonominë shqiptare, që punëson rreth gjysmën e popullsisë së vendit, por prodhon vetëm rreth 20 përqind të PBB-së.

"Duke filluar që nga fillimi i vitit të ardhshëm, Fondi Kombëtar i Mbështetjes, i cili zbatohet përmes AZHBR-së, do të ndajë një fond të veçantë për të mbështetur projekte nga sipërmarrësit e rinj në bujqësi", tha kryeministri Rama.

Sipas zotit Rama, qeveria do të mbështesë edhe shkencën dhe inovacionin në bujqësi. "Ne po kërkojmë të japim një shtysë të re për zhvillimin e bujqësisë dhe qeveria ka miratuar buxhetin më të madh për bujqësinë. Megjithatë, ne duam të përqendrohemi kryesisht në investimet që ndihmojnë në rritjen e eksporteve, përmirësimin e cilësisë dhe prodhimit bujqësor vendas", vuri në dukje ai.

Kryeministri, Ministri i Bujqësisë dhe kreu i AZHBR u angazhuan në biseda me ekspozuesit e drejtë dhe vlerësuan pjesëmarrjen e institucioneve financiare të pranishme gjatë ditëve të panairit.

AgroPika e Parë në Fier, AASF e pranishme

Sporteli i parë unik për fermerët në Fier u hap në datën 10 Janar 2018. Sporteli është një pike “one stop” shërbimi dhe informacioni për fermerët. Sporteli do të ofrojë për fermerët shërbimin e aplikimit për grante dhe subvencione me fondet buxhetore, si dhe për programin IPARD, këshillim për plane biznesi, informacion dhe këshillim bujqësor, informacion financiar dhe informacion për tregjet bujqësore.

Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Niko Peleshi ishin të pranishëm në Fier për inaugurimin e këtij sporteli.

Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (AZHBR) do të hapë 20 Agro Pika deri në fund të vitit 2018, të cilat janë "Dritarja e Fermerit", ku do të ofrohet informim dhe shërbim profesional tek fermerët me informacion për aplikime, akses në financë, mbështetje me ekstension, e të tjera shërbime.

AASF ishte e pranishme me stendë informative të rëndësishme dhe aktive gjatë hapjes së AgroPikës së parë. Hapësira e Fasilitetit të Mbështetjes së Bujqësisë në Shqipëri tërhoqi interes nga fermerët dhe agro-përpunuesit, të përfshirë dhe në sipërmarrjet bujqësore. Ata u orientuan drejt institucioneve financiare qe jane pjese e projektit i cili mbeshtet me produkte financimi inovatore per sipermarrjet ne fushen e bujqesise.

Asistenca Teknike u krye nga:

Instutucionet Financiare Partnere
Asistenca Teknike u krye nga: